Disclaimer

Copyright

De auteur van ds-styling.nl biedt aan belangstellenden de informatie op deze internetpagina's aan, maar behoudt het copyright op deze pagina’s en het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze pagina's. Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op en van de internetpagina's van DS Styling, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Het is niet toegestaan om de internetpagina's van de DS Styling, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren en/of in originele of gewijzigde vorm te kopiëren naar een server zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze internetpagina's, en/of onderdelen van deze pagina s, in originele vorm, te kopiëren naar uw computer. Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, om deze internetpagina's te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze internetpagina’s op te nemen. Het is toegestaan deze internetpagina's, en/of onderdelen van deze pagina’s, naar geïnteresseerden te sturen, onder vermelding van de bron.

Aansprakelijkheid

De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de internetpagina's van ds-styling.nl worden als service aangeboden door de auteur. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de internetpagina's, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers die via deze internetpagina's benaderbaar zijn. Alle informatie wordt op persoonlijke titel gepubliceerd.